PRIVACY EN COOKIES

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website van Product Lab Amsterdam. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-01-2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij die gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken via onze website geen persoonsgegevens.


Webhosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Computel. Computel verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Computel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Computel is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.


E-mail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Computel. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Computel heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons email verkeer vertrouwelijk.


Welke cookies gebruiken we en waarom?

Product Lab Amsterdam vindt het belangrijk dat je op de hoogte bent van de cookies die op deze website worden geplaatst en voor welke doeleinden zij ingezet worden. Product Lab Amsterdam tracht zowel jouw privacy als de gebruiksvriendelijkheid van de website maximaal te waarborgen. De website van Product Lab Amsterdam maakt gebruikt van functionele cookies en analytische cookies.


Functionele cookies

Op onze website worden functionele cookies geplaatst die zorgen voor een goede werking van deze website en het gebruik van onze website optimaliseren. Wij plaatsen functionele cookies om jouw webbrowser en gegevens te onthouden, zodat de website optimaal getoond wordt. De gegevens die wij via functionele cookies verzamelen, worden niet aan derden verstrekt.


Analytische cookies

Dit zijn cookies die ons helpen om onze website te verbeteren. Product Lab Amsterdam maakt gebruik van Google Analytics. Deze dienst gebruiken wij om bij te houden en inzicht te verkrijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. Zo wordt voor ons bijvoorbeeld duidelijk hoeveel tijd bezoekers op onze website doorbrengen. Deze informatie is belangrijk voor Product Lab Amsterdam om ervoor te kunnen zorgen dat de inhoud op de website voor bezoekers relevant blijft.

Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat de cookies die via Google Analytics worden geplaatst slechts geringe gevolgen hebben voor jouw privacy. Dit houdt in dat wij:

  • een verwerkersovereenkomst hebben gesloten met Google;
  • ervoor hebben gekozen om Google niet jouw volledige IP-adres te laten verwerken;
  • Google niet toestaan om jouw gegevens te delen met derde partijen;
  • geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Je kunt de privacy- en cookieverklaring van Google raadplegen om inzicht te verkrijgen in het gebruik van gegevens die worden verzameld via Google Analytics cookies. Houdt er rekening mee dat deze regelmatig kunnen wijzigen.


Rechten

Indien wij persoonsgegevens van jou verwerken, kun je ons verzoeken om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kun je een verzoek doen tot beperking van de verwerking van jouw gegevens en overdracht van deze persoonsgegevens.

Wijzigingen
Product Lab Amsterdam behoudt zich het recht voor om de privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden je aan om ons privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Contact

Als je vragen hebt over ons privacy statement of over de verwerking van persoonsgegevens kun je hierover contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van Product Lab Amsterdam via onderstaande contactgegevens.


Product Lab Amsterdam

Functionaris voor de Gegevensbescherming: M. Van Kuyk
E-mail: manon@productlabamsterdam.com
Adres: Johan van Hasseltweg 39-i, 1021 KN Amsterdam